Η επαναφορά συστήματος θα δουλέψει βέβαια εφόσον δεν έχεις σβήσει το κρυφό partition.