Πάντως δεξιόστροφα γυρνάει. Τώρα για το μυστικό δεν ξέρω