Μηνύματα   Θέματα   Μέλη   Online
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 6 από 6

Θέμα: Ashtanga Yoga - Διαλογισμός σε κίνηση

 1. #1

  Cool Ashtanga Yoga - Διαλογισμός σε κίνηση

  "Η Ashtanga Yoga είναι 99% πρακτική, και 1% θεωρία." Pattabhi Jois

  "Προτού να ασκηθείτε στην Ashtanga, η θεωρία είναι άχρηστη. Αφότου έχετε ασκηθεί, η θεωρία είναι προφανής." David Williams

  Η Ashtanga Yoga είναι ένα αρχαίο σύστημα που διδάχθηκε από τον σοφό Vamana Rishi στη Yoga Korunta, ένα αρχαίο χειρόγραφο που περιείχε καταλόγους πολλών διαφορετικών ομάδων asanas (στάσεων), καθώς επίσης και τις διδασκαλίες της vinyasa (αναπνοή και κίνηση), του drishti (προσήλωση του βλέμματος), των bandhas (κλειδώματα στο σώμα), των mudras (θέσεις χεριών, βλέμματος) και τη φιλοσοφία της γιόγκα. Το κείμενο της Yoga Korunta ανακαλύφθηκε από τον Sri Τ. Krishnamacharya στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στον Pattabhi Jois κατά τη διάρκεια των μελετών του με τον Krishnamacharya, που αρχίζουν το 1927. Ο Shri Τ. Krishnamacharya, ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος της yoga από τη νότια Ινδία που πέθανε στο Μάντρας τον Φεβρουάριο του 1989 μεγαλύτερος από 100 ετών.

  "Ashtanga" κυριολεκτικά σημαίνει οκτώ άκρα όπως περιγράφεται από τον σοφό Patanjali στις Yoga Sutras. Σύμφωνα με τον Patanjali, η πορεία του εσωτερικού καθαρισμού για την αποκάλυψη του Εαυτού αποτελείται από τις ακόλουθες οκτώ πνευματικές πρακτικές:
  Yama [ηθικοί κώδικες ]
  Niyama [ατομικός καθαρισμός και μελέτη ]
  Asana [στάση ]
  Pranayama [έλεγχος αναπνοής ]
  Pratyahara [έλεγχος των αισθήσεων ]
  Dharana [συγκέντρωση ]
  Dhyana [διαλογισμός ]
  Samadhi [ολοκλήρωση, φώτιση ]

  Η ερμηνεία της γιόγκα στις Yoga Sutras, είναι "ο έλεγχος του νου" [citta vrtti nirodhah]. Τα πρώτα δύο βήματα προς τον έλεγχο του νου είναι η τελειότητα του yama και του niyama. Εντούτοις, είναι «αδύνατο να ασκηθούν οι πρακτικές και οι υπο-πρακτικές του yama και του niyama όταν τα εσωτερικά όργανα του σώματος και οι αισθήσεις είναι αδύνατα και γεμάτα από εμπόδια. Ο μαθητής πρέπει πρώτα να κάνει την καθημερινή πρακτική των asanas έτσι ώστε να καταστήσει το σώμα ισχυρό και υγιές. Με τα όργανα του σώματος και των αισθήσεων καθαρά και δυνατά, ο νους μπορεί να είναι σταθερός και ελεγχόμενος» (Jois). Με τον έλεγχο του νου, ο μαθητής είναι σε θέση να συνεχίσει και να ξεπεράσει τις δύο πρώτες πρακτικές.

  Οι πρώτες τέσσαρες πρακτικές yama, niyama, asana, pranayama — θεωρούνται εξωτερικές πρακτικές. Σύμφωνα με Pattabhi Jois, οι ατέλειες στις εξωτερικές πρακτικές είναι διορθώσιμες. Εντούτοις, οι ατέλειες στις εσωτερικές πρακτικές pratyahara, dharana, dhyana — δεν είναι εύκολα διορθώσιμες και μπορούν να είναι επικίνδυνες για το νου, εκτός και αν η σωστή μέθοδος της Ashtanga Yoga ακολουθείται (Stern και Summerbell 35). Για αυτόν τον λόγο ο Pattabhi Jois υπογραμμίζει ότι “η μέθοδος της Ashtanga Yoga είναι η γιόγκα του Patanjali" (Flynn).

  '' Ω γιόγκι μην κάνεις asana χωρίς vinyasa '' Vanama Rishi

  Για να εκτελέσει κάποιος μια asana (στάση του σώματος) σωστά στη Ashtanga Yoga, πρέπει να ενσωματώσει τη χρήση του vinyasa και του tristhana. "Vinyasa σημαίνει τρόπος μετακίνησης. Για κάθε μετακίνηση, υπάρχει μια αναπνοή. Παραδείγματος χάριν, στη Surya Namskar Α υπάρχουν εννέα vinyasas. Στη πρώτη vinyasa εισπνέουμε ανεβάζοντας τα χέρια, με ενωμένες τις παλάμες, πάνω από το κεφάλι μας, η δεύτερη ξεκινάει κάμπτοντας προς τα εμπρός τον κορμό και τοποθετώντας τα χέρια δίπλα στα πόδια μας, κ.λ.π.. Κατ' αυτό τον τρόπο σε όλες οι asanas βρίσκονται μέσα σε ορισμένες vinyasas " ("Ashtanga Yoga").
  "Εάν οι asanas δεν εκτελούνται σωστά, μπορούν να προκαλέσουν νέες ασθένειες αντί να θεραπεύσουν αυτές που ήδη υπάρχουν" Shri Κ. Patthabhi Jois

  "Ο σκοπός της vinyasa είναι ο εσωτερικός καθαρισμός". Με το συγχρονισμό της μετακίνησης με την αναπνοή και την άσκηση των Mula και Uddiyana Bandhas (σωματικά κλειδώματα), μια έντονη εσωτερική θερμότητα παράγεται. Αυτή η θερμότητα καθαρίζει τους μύες και τα όργανα, αποβάλλονται οι ανεπιθύμητες τοξίνες, καθώς επίσης και απελευθερώνοντας τις ευεργετικές ορμόνες, οι οποίες μπορούν να θρέψουν το σώμα. Η αναπνοή ρυθμίζεται με τη vinyasa και έτσι εξασφαλίζεται η καλή κυκλοφορία του αίματος.

  Μέσω της χρήσης της vinyasa, το σώμα γίνεται υγιές, ελαφρύ και ισχυρό (" Ashtanga Yoga").

  Η λέξη Tristhana που χρησιμοποιείται στην Ashtanga, αναφέρεται στην ένωση "των τριών καταστάσεων της προσοχής και της δράσης: στάση, τρόπος αναπνοής και προσήλωση του βλέμματος. Αυτά τα τρία είναι πολύ σημαντικά για την πρακτική της γιόγκα, και καλύπτουν τα τρία επίπεδα καθαρισμού: σώμα, νευρικό σύστημα και νους. Αυτά εκτελούνται πάντα από κοινού"("Ashtanga Yoga").

  Στάση (Asana): "Η στάση για το σώμα καλείται asana " (Jois). Στη Ashtanga Yoga, οι asanas ομαδοποιούνται σε έξι σειρές που αρχικά ήταν τέσσερις. "Η αρχική σειρά [ Yoga Chikitsa] αποτοξινώνει και ευθυγραμμίζει το σώμα. Η ενδιάμεση σειρά [Nadi Shodhana] καθαρίζει το νευρικό σύστημα με το άνοιγμα και τον καθαρισμό των ενεργειακών καναλιών. Οι προηγμένες σειρές Α, Β, Γ και Δ [Sthira Bhaga] ενσωματώνουν τη δύναμη και την πληρότητα στην πρακτική, και απαιτούν υψηλά επίπεδα ευλυγισίας και ταπεινότητας. Κάθε επίπεδο είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί πλήρως, πριν προχωρήσει ο μαθητής στο επόμενο, και η διαδοχική σειρά των asanas πρέπει να ακολουθείται σχολαστικά. Κάθε στάση είναι μια προετοιμασία για την επόμενη, αναπτύσσοντας τη δύναμη και την ισορροπία που απαιτούνται για την επόμενη."( Pace). Χωρίς μια σοβαρή προσπάθεια και έναν σεβασμό προς την πρακτική του yama και του niyama, η πρακτική των asana ωφελεί λίγο (Flynn). Η άσκηση των asanas για πολλά έτη με την σωστή vinyasa και tristhana δίνει στον μαθητή καθαρότητα στο νου, σταθερότητα του σώματος, και καθαρισμό του νευρικού συστήματος, που είναι απαραίτητα για να αρχίσει έπειτα κάποιος την πρακτική της pranayama (Flynn).

  Αναπνοή (Pranayama): Η άσκηση στην pranayama μπορεί να αρχίσει αφότου έχει μάθει κάποιος τις asanas καλά και μπορεί να τις ασκήσει με την ευκολία (Jois). Η τεχνική της αναπνοής που εκτελείται με την vinyasa καλείται ujjayi [νικηφόρος αναπνοή] (Scott 20). Η αναπνοή γίνεται μέσω της μύτης, ενώ συγχρόνως ανοίγουμε συνειδητά ελαφρά την επιγλωττίδα, στην περιοχή του λάρυγγα. "Όταν εισπνέετε και όταν εκπνέετε ο ρυθμός της αναπνοής πρέπει να είναι σταθερός και το μήκος της εισπνοής πρέπει να είναι το ίδιο με το μήκος της εκπνοής" ("Ashtanga Yoga").

  Η Pranayama είναι η βάση για τις εσωτερικές και εξαγνιστικές πρακτικές της Ashtanga Yoga

  Προσήλωση του βλέμματος (Dristhi): Drist,i είναι το να εστιάζει κάποιος το βλέμμα του σε ένα συγκεκριμένο σημείο ενώ εκτελεί μια asana. Το Dristhi καθαρίζει και σταθεροποιεί τη λειτουργία του νου . Στην πρακτική των asanas, όταν εστιάζουμε το νου στην εισπνοή, στην εκπνοή, και στο drishti, η προκύπτουσα βαθιά κατάσταση της συγκέντρωσης προετοιμάζει το έδαφος για τις πρακτικές του dharana και του dhyana, του έκτου και έβδομου επιπέδου της Ashtanga Yoga (Scott 23).

  Τα τρία bandhas είναι "mula bandha, uddiyana bandha, και jalandhara bandha, και πρέπει να εκτελεσθούν σε άμεση σχέση με την asana" (Jois). "Όταν η mula bandha είναι τέλεια, ο έλεγχος του νου είναι αυτόματος" ("Ashtanga Yoga").

  Τα τέσσερα εσωτερικά βήματα της Ashtanaga Yoga, pratyahara, dharana, dhyana και samadhi, θέτουν τον νου υπό έλεγχο. Όταν ο καθαρισμός του σώματος και των αισθήσεων είναι πλήρης, ο έλεγχος του νου εμφανίζεται, αποκαλύπτοντας τον Εαυτό. Κατ' αυτό τον τρόπο, η σωστή και επιμελής πρακτική της Ashtanga Yoga, υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου, τελικά οδηγεί κάποιον στην πλήρη πραγμάτωση της οκταπλής γιόγκα του Patanjali.

  Λέγεται ότι όπου δεν υπάρχει καμία προσπάθεια δεν υπάρχει κανένα όφελος. Η δύναμη, η θέληση και ο ιδρώτας είναι μοναδικές πτυχές αυτής της παραδοσιακής γιόγκα. Ο νους με την συνεχή πρακτική γίνεται φωτεινός, σαφής και ακριβής και σύμφωνα με τον Sri Κ. Pattabhi Jois, "οπουδήποτε και να κοιτάζουμε θα βλέπουμε τον Θεό." Μόνο μέσω της πρακτικής θα πραγματοποιήσουμε την αλήθεια αυτού που ο Δάσκαλός, μας λέει συχνά: "Όλα είναι Θεός."
  -------------------------------------------------------
  ΟΛΑ ΚΑΠΟΤΕ ΦΕΥΓΟΥΝ ... ΓΙΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ...!

  -------------------------------------------------

 2. #2

  Προεπιλογή

  Πολύ ενδιαφέρον άρθρο, thanks

 3. #3
  vagelis2008
  Guest

  Προεπιλογή

  Πολύ ωραίο. Μήπως υπάρχει και κάποιο e-book σχετικό ?

 4. #4
  Filthy Resigner Το avatar του χρήστη Phlegethon
  Εγγραφή
  31-12-2007
  Περιοχή
  Θεσ/νίκη
  Μηνύματα
  1.410

  Προεπιλογή

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα απο vagelis2008 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Πολύ ωραίο. Μήπως υπάρχει και κάποιο e-book σχετικό ?

  Οριστε! :good:

  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Phlegethon : 09-02-08 στις 10:39

 5. #5
  Super Moderator Το avatar του χρήστη Rokis
  Εγγραφή
  13-12-2007
  Περιοχή
  Didymoteicho\Thessaloniki
  Μηνύματα
  2.014

  Προεπιλογή

  pw pw
  ti kanoun ta atoma???

  poli euligistoi....
  If you want to thank , just PRESS

  Τα Links Πάντα Μέσα σε code tags
  ()


  Παρακαλώ διαβάστε τους κανόνες του forum  Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε
  Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λήμματος
  Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε
  Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννει εκτός του κλίματος

 6. #6
  Blogthean Το avatar του χρήστη johnana
  Εγγραφή
  25-03-2008
  Περιοχή
  Γλυφάδα
  Μηνύματα
  1.062

  Προεπιλογή

  θα μας κανεις να ξεχασουμε κι αυτα που ξεραμε για το διαλογισμο και τη γιογκα γενικοτερα κατι δε παει καλα με τις ονομασιες και τη θεωρια γενικοτερα για ψαξτο καλυτερα

Παρόμοια Θέματα

 1. Yoga στην Times Square
  By amazone in forum Παράξενα και περίεργα
  Απαντήσεις: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-10, 5:21
 2. Νέα μόδα: Κάντε Yoga γυμνοί!
  By alia in forum Hot hot hot
  Απαντήσεις: 26
  Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-10, 11:51
 3. Απαντήσεις: 11
  Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-10, 21:00
 4. yoga & πιοτό
  By alia in forum Humor
  Απαντήσεις: 5
  Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-09, 7:57
 5. Απαντήσεις: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-09, 12:19

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Δικαιώματα - Επιλογές

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
 • BB code is σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
 • [VIDEO] code is σε λειτουργία
 • Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας