Η λέξη «άγγελος» είναι ελληνική από το ρήμα «αγγέλλω» και χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάποιον που αναγγέλει μια είδηση ή μεταφέρει ένα μήνυμα, τον αγγελιαφόρο.

Ονόματα γνωστών αγγέλων και τι σημαίνουν
Γαβριήλ ο Θεός είναι η Δύναμή μου
Μιχαήλ Ποιος είναι σαν το Θεό
Ραφαήλ Ο Θεός θεράπευσε
Ουριήλ Το Θείον Πυρ