Εγώ είμαι απλά φαν του ύπνου..αν κοιμηθώ κάτω απο 8 ώρες υπολειτουργώ..συνή8ως είμαι κάπου στο δεκάωρο ενώ το ρεκόρ μου είναι 13 ώρες απο ότι θυμάμαι...