Αυτοί που στον πόλεμο επιδιώκουν με κάθε τρόπο να σώσουν τη ζωή τους,
αυτοί πεθαίνουν συνήθως άνανδρα και άδοξα.
Ξενοφών