Μηνιαία επιδότηση ενοικίου από 115 ευρώ έως 215 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, θα καταβάλει και φέτος ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας στους δικαιούχους του, ενώ οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω των KEΠ, από τις 6 Ιουλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Δικαιούχοι της επιδότησης ενοικίου είναι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που κατέβαλαν εισφορές υπέρ OEK και πληρούν συγκεκριμένες οικονομικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.Η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τις κατηγορίες των δικαιούχων, τα ποσά της επιδότησης και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, δημοσιεύτηκαν ήδη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εντός των ημερών αναμένεται ο ΟΕΚ να προσδιορίσει τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων.
Ποιοι δικαιούνται
* Εργατοϋπάλληλοι οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα, είναι ασφαλισμένοι σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, καταβάλλουν εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ. και έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για παροχή στεγαστικής συνδρομής από τον Ο.Ε.Κ., καθώς και
* Συνταξιούχοι Οργανισμών κύριας ασφάλισης μισθωτών, που έχουν καταβάλει ως εργαζόμενοι, εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ.
Οι παραπάνω δικαιούχοι πρέπει να έχουν ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ ο άγαμος και ο έγγαμος χωρίς παιδιά, 14.000 ευρώ ο έγγαμος με 1 παιδί, 16.000 ευρώ με 2 παιδιά, 18.000 ευρώ με 3 παιδιά και 20.000 ευρώ με 4 παιδιά, ενώ ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή.
πηγή:mygreek