Επαναστάτης χωρίς αιτία. Ήταν ωραία ταινία. Τώρα παίζετε η συνέχειά της. Επαναστάτης με αιτία.