Προτελευταία, ανάμεσα σε 29 χώρες, κατατάσσεται η Ελλάδα αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης και φροντίδας ανθρώπων που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV/AIDS. Σχετική έρευνα διενεργήθηκε -από την εταιρεία μελετών Health Consumer Powerhouse- σε 29 χώρες.

Με βάση κριτήρια αξιολόγησης, όπως η ποιότητα των μεθόδων πρόληψης, η πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τα δικαιώματα των ασθενών, πρώτες κατατάσσονται οι χώρες, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ελβετία. Κάτω από την Ελλάδα, για την οποία επισημαίνεται ειδικότερα ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των μεταναστών στη θεραπεία, τοποθετείται μόνο η Ρουμανία.

Ανάμεσα σε άλλα, η έρευνα συμπεραίνει ότι παρόλο που σε όλες τις χώρες ο αριθμός των ανθρώπων που μολύνονται από τον ιό του AIDS αυξάνεται, οι κρατικές δαπάνες για τη φροντίδα και τη θεραπεία των ασθενών μειώνονται.

Πάντως, ο αριθμός των θανάτων από τον ιό σημείωσε θεαματική μείωση από τη δεκαετία του '90, οπότε και άρχισαν να εφαρμόζονται ειδικές μέθοδοι αντιμετώπισής του.

tvxs.gr