Στα μυστικά κονδύλια δεν μπορεί να γίνει έλεγχος πάντως.........