Την ακύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (4/4/2007), που είχε επιβάλει πρόστιμα ύψους 40.000 κυπριακών λιρών σε έκαστο από τα τρία μέλη του ΔΣ της Marfin-Λαϊκή, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου.

Τα πρόστιμα είχαν επιβληθεί στους Ανδρέα Βγενόπουλο, Ελευθέριο Χιλιαδάκη και Κυριάκο Μάγειρα, και αφορούσαν στη διενέργεια συναλλαγών επί μετοχών της Τράπεζας κατά παράβαση του Κώδικα Συμπεριφοράς Συμβούλων που εκδόθηκε με σχετική Οδηγία της Επιτροπής.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα τρία μέλη του ΔΣ της Marfin προέβησαν στις συναλλαγές αφού έλαβαν την άδεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την Οδηγία της Επιτροπής και, συνεπώς, η Επιτροπή δεν νομιμοποιείτο να θεωρήσει ότι προέβησαν σε οποιαδήποτε παράβαση.

Το Δικαστήριο έκρινε, ακόμη, ότι η Επιτροπή ενήργησε υπό το κράτος πλάνης περί τα πράγματα και πλάνης ως προς το εύρος και τη νομική εφαρμογή της Οδηγίας, ενώ πρόσθεσε ότι η Επιτροπή απέτυχε να αποδείξει ότι η συναλλαγή των μετοχών έγινε σε παράβαση της Οδηγίας αναφορικά με κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών.

zougla.gr