Πηγή: εφημερίδα ΕΘΝΟΣ
«Καμπανάκι» για τα δάση μαύρης πεύκης στην Ελλάδα, και για τους ολοένα αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, όπως αυτές του 2007 στον Πάρνωνα και στον Ταϋγετο, χτύπησαν οι επιστήμονες που συμμετείχαν στο διεθνές συνέδριο για την αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης που πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη.
Οπως επισήμαναν, παρά την προτεραιότητα που πρέπει να δίνεται στη φυσική αναγέννηση των δασών, όπου αυτή είναι δυνατή, απαιτείται και η ανθρώπινη παρέμβαση για την τεχνητή αποκατάσταση, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν προσφάτως ξανακαεί.


Επίσης, ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη συλλογή αναπαραγωγικού υλικού, ώστε να υπάρχει απόθεμα σποράς τοπικής προέλευσης για την υποστήριξη της τεχνητής αποκατάστασης. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι σκόπιμο να βελτιωθούν οι υποδομές της Κεντρικής Αποθήκης και να αναδιοργανωθεί το φυτωριακό δυναμικό.

Στα συμπεράσματα του συνεδρίου περιλαμβάνεται ακόμα η ανάγκη επαρκούς στελέχωσης των δασικών υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία περισσότερων φυτωρίων παραγωγής φυτευτικού υλικού στην ελάχιστη δυνατή απόσταση στις υπό αποκατάσταση περιοχές.

Ο φλοιός
Η μαύρη πεύκη είναι είδος μέτρια προσαρμοσμένο στις δασικές πυρκαγιές και ειδικότερα στις έρπουσες καθώς ο χονδρός φλοιός που σχηματίζει στη βάση του κορμού προστατεύει το δέντρο. Με τον τρόπο αυτόν η φυσική αναγέννηση του δάσους είναι εξασφαλισμένη αφού οι κώνοι ωριμάζουν κανονικά τον Νοέμβριο και οι σπόροι πέφτουν νωρίς την άνοιξη. Οταν όμως οι πυρκαγιές είναι επικόρυφες, όπως αυτή του Αυγούστου του 2007, οι κώνοι καίγονται.