Ενημερώθηκε 10 Νοεμβρίου του 2011

Ακολουθούν οι όροι χρήσης του δικτυακού τόπου Blogthea.gr

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και να ανατρέξετε όποτε χρειαστείτε στο παρακάτω κείμενο για όποια αναγκαία ή χρήσιμη διευκρίνιση.

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης θεσπίστηκαν για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συζητήσεων στο φόρουμ του Blogthea.gr και για την ομαλή λειτουργία
των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.

H εγγραφή και η συμμετοχή στο φόρουμ, στα Blog,στις ομάδες μελών και γενικά σε όλες τις παρεχόμενες απο το BlogΘέα υπηρεσίες, σημαίνει πλήρη αποδοχή των κάτωθι όρων.

Γενικά για τη λειτουργία του BlogΘέα και τη πρόσβαση των μελών ή επισκεπτών σε αυτό

Το φόρουμ του Blogthea.com - Blogthea.gr δημιουργήθηκε και λειτουργεί για να εξυπηρετήσει τον κόμβο Blogthea.com - Blogthea.gr και τους χρήστες του,
Ο επισκέπτης ή χρήστης τού φόρουμ κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων και υπηρεσιών παρέχεται "όπως είναι" και το Blogthea.com - Blogthea.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή /και οποιουδήποτε περιεχομένου σελίδων /υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης ή χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Blogthea.com - Blogthea.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχής υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης ή χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης ή χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του φόρουμ.


1.Θέματα σχετικά με το λογαριασμό σας στο φόρουμ


Εφόσον επιθυμείτε να αποκτήσετε λογαριασμό στο φόρουμ του Blogthea.gr, οφείλετε να παρέχετε

α) αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής, και να φροντίζετε για την ενημέρωση αυτών των στοιχείων σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα

β) Οφείλετε να διατηρείτε έναν μόνο λογαριασμό χρήστη ανά άτομο, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχετε πολλαπλούς λογαριασμούς δύναται η διαγραφή η/και αποκλεισμός των παραπάνω του ενός λογαριασμού κατα την κρίση πάντα των διαχειριστών.

γ) Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η εγγραφή στο φόρουμ, οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών τους, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που γίνεται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό.

Παρακαλείστε να ειδοποιείτε άμεσα τους διαχειριστές του φόρουμ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

Για την αποφυγή αντίστοιχων καταστάσεων, φροντίζετε για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας και την έξοδο (logout) στο τέλος κάθε χρήσης. Το Blogthea.gr δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας ή βλάβης επακόλουθης της αδυναμίας των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παραπάνω οδηγία.

2.Θέματα σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας

Το Blogthea.gr διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης και διακοπής προσωρινά ή και μόνιμα μέρους ή και του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχει, με ή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών.

Το Blogthea.gr και οι διαχειριστές του φόρουμ, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του ή των κωδικών πρόσβασης, ή/ και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που θεωρεί ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

3.Θέματα σχετικά με την ευθύνη του Blogthea.gr - Disclaimer

α) Περιορισμός Ευθύνης:

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Blogthea.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Blogthea.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Το Blogthea.com - Blogthea.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το Blogthea.com - Blogthea.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/ μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το Blogthea.com - Blogthea.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το Blogthea.gr.


β) Ευθύνη για Πληροφορίες και Συμβουλές:

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και το φόρουμ του Blogthea.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη ή χρήστη του δικτυακού τόπου και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/ και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Δεν προσφέρεται καμία εγγύηση για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα και την απουσία ενδεχομένων λαθών στο υλικό που παρουσιάζεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται με πρωτοβουλία του χρήστη, στον οποίο ανήκει και η σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

γ) Εξωτερικοί δεσμοί (links):

Η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και σελίδων στα οποία υπάρχουν παραπομπές μέσω δεσμών, δεν ελέγχεται.

Η ακέραια σχετική ευθύνη ανήκει στα αντίστοιχα sites. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το Blogthea.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους υπάρχουν παραπομπές, η ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση συνδέσμων (links) προς οποιοδήποτε αρχείο προστατεύεται απο το νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιοι σύνδεσμοι αυτοί θα διαγράφονται απο τους διαχειριστές και το μέλος που τους δημοσίευσε θα διαγράφεται.Φυσικά μπορείτε να δημοσιεύετε Rapidshare ή άλλους συνδέσμους με σκοπό την ανταλλαγή αρχείων με άλλα μέλη εφόσον αυτά δεν εμπίπτουν στο νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας. (Αρχεία δικά σας ή ελεύθερο λογισμικό, μουσική κτλ)
δ) Σχετικά με τις δημοσιεύσεις χρηστών:

Οι Moderators/Administrators του φόρουμ διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν την προβολή δημοσίευσης σε περίπτωση παράβασης των κανόνων περί δημοσιεύσεων που ορίζονται σε αυτό το κείμενο.

Το Blogthea.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις σελίδες του φόρουμ προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

Οι χρήστες του φόρουμ διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τις δημοσιεύσεις τους. Είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν.

Στην περίπτωση ειδοποίησης ή εκτίμησης των Moderators/Administrators ότι περιεχόμενο δημοσιεύσεων θίγει τρίτα πρόσωπα, έχει το δικαίωμα της άμεσης διαγραφής των αντίστοιχων δημοσιεύσεων ή ακόμα -σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο- και του λογαριασμού του χρήστη που το δημοσίευσε.


4.Κανόνες Συμπεριφοράς στο Φόρουμ - Κανόνες σχετικοί με τις δημοσιεύσεις


Oι δημοσιεύσεις στο φόρουμ αυτό, και η ενεργή συμμετοχή σε αυτό οφείλουν να συμφωνούν με τους ακόλουθους κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλότερης δυνατής διεξαγωγής των συζητήσεων, την αποφυγή προβλημάτων, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Παρακαλούμε ελέγξτε τις επιμέρους κατηγορίες του forum για τυχόν ύπαρξη συμπληρωματικών κανόνων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Σχετικά με τη δομή, την αισθητική και το ευανάγνωστο των δημοσιεύσεων:

α) Μη γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής στο Internet υποδηλώνει ότι "φωνάζετε" και είναι κουραστικό για τους άλλους χρήστες να διαβάζουν μηνύματα γραμμένα εξ ολοκλήρου με κεφαλαίους χαρακτήρες. Αν θέλετε να τονίσετε κάτι, χρησιμοποιήστε αντί αυτών, bold χαρακτήρες.

β) Είναι προτιμότερο να μην γράφετε με greeklish, προτιμήστε την ελληνική γραμματοσειρά άν αυτό είναι δυνατόν. Η ανάγνωση μηνυμάτων γραμμένων με τέτοιο τρόπο, είναι πολύ δύσκολη και κουραστική για το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών. Η χρήση greeklish στις μέρες μας, που έχουν εκλείψει προβλήματα ασυμβατότητας, δέν έχει νοήμα. ¶ν όμως για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να γράψετε στα ελληνικά, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Εξαίρεση αποτελούν οι τίτλοι των νέων Threads , οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση το post θα μετανομάζεται ή θα διαγράφεται κατα την κρίση των moderator/super moderator/admin.

γ) Προσπαθήστε να διατηρείτε συνοχή και λογική σειρά στα λεγόμενά σας, καθώς επίσης φροντίστε ώστε η δημοσίευση να είναι ευανάγνωστη και καλαίσθητη. Για το λόγο αυτό, εάν το μήνυμα είναι αρκετά μεγάλο, καλό είναι να το χωρίζετε σε διακριτές παραγράφους. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μεγέθη και στυλ (έντονα, πλάγια) για να τονίσετε ό,τι χρειάζεται.

δ) Τα μηνύματα πρέπει να δημοσιεύονται στη Θεματική Ενότητα που σχετίζεται με το περιεχόμενό τους. Φροντίστε έτσι ώστε ο τίτλος να είναι σχετικός με το μήνυμα και κατατοπιστικός. Στην περίπτωση δημοσίευσης σε λάθος ενότητα ή χρήσης λανθασμένου, ανεπαρκούς ή παραπλανητικού τίτλου, οι Συντονιστές έχουν το δικαίωμα μετακίνησης και μορφοποίησης των μηνυμάτων κατάλληλα.

ε) Μη δημοσιεύετε πάνω από μία φορά το ίδιο μήνυμα. Σε τέτοια περίπτωση, τα διπλά και τριπλά μηνύματα θα διαγράφονται, είτε βρίσκονται στην ίδια, είτε σε διαφορετική Θεματική Ενότητα, και θα παραμένει μόνο ένα.

ζ) Φροντίζετε να πατάτε το κουμπί Απάντησης [Reply] και όχι δημιουργίας νέου θέματος, όταν απαντάτε σε κάποιο ήδη υπάρχον θέμα. Ανάλογα, λανθασμένα μηνύματα, πιθανώς να μεταφέρονται στην off-topic Θεματική Ενότητα.

η) Το φόρουμ παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μέσω προσωπικού μηνύματος με κάποιο άλλο μέλος. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφεύγονται οι συζητήσεις μεταξύ δύο χρηστών με τη μορφή των δημοσιεύσεων.

θ) Το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα πρέπει να είναι σαφές και ουσιώδες, ώστε να μη δημιουργούνται απορίες για αυτό ή να παραπλανούνται οι αναγνώστες. ¶χρηστα ή ανούσια μηνύματα πιθανώς να διαγράφονται, εάν μετά από σχετική υπόδειξη δεν υπάρξει διόρθωση από τον συγγραφέα. Προτείνεται η αποφυγή μονολεκτικών ή προφανών απαντήσεων, αν και δεν απαγορεύονται.

ι) Θέματα άσχετα με τα θέματα που υπάγονται στις διάφορες ενότητες του φόρουμ, πρέπει να δημοσιεύονται στη Γενική Συζήτηση. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος δεν σχετίζεται με τα θέματα με τα οποία ασχολείται -ακόμα και σε γενικότερο πλαίσιο- το φόρουμ αυτό, ή το ύφος του κρίνεται από τους Συντονιστές ότι δεν ταιριάζει σε καμία ενότητα, το εν λόγω μήνυμα πιθανώς να μεταφερθεί στην Θεματική Ενότητα "οff-topic, trolls, etc"

ια) Όταν απαντάτε σε ένα υπάρχον θέμα, παραμείνετε κοντά στο περιεχόμενο που ήδη συζητείται. Απαντήσεις άσχετες προς το αρχικό θέμα, θα διασπώνται και θα μετακινούνται σε νέο Θέμα, με νέο σχετικό τίτλο και ένδειξη "Μεταφέρθηκε", από τους Συντονιστές. Σε περίπτωση διάσπασης, θα υπάρχει ανάλογο μήνυμα από τον Συντονιστή.

ιβ) Πριν δημιουργήσετε νέα Θέμα Συζήτησης, ελέγξτε μήπως το θέμα συζητείται ήδη αλλού, ή έχει καλυφθεί στο παρελθόν. Χρησιμοποιείστε τη δυνατότητα "Εύρεσης" [Search] για να εντοπίσετε το υλικό που σας ενδιαφέρει.

ιγ) Καθώς στο φόρουμ υπάρχουν Ενότητες μη ορατές σε μη εξουσιοδοτημένους σχετικά χρήστες πιθανώς να σας παρουσιαστεί ανάλογο μήνυμα μη δυνατής πρόσβασης όταν προσπαθείτε να δείτε κάποιο σύνδεσμο μέσα στο φόρουμ. Είναι, φυσικά, απολύτως λογικό. Όταν πληρείτε τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ανάλογη ενότητα, θα ενημερωθείτε με σχετικό email.


5.Σχετικά με το περιεχόμενο, την κοσμιότητα, και το ύφος των δημοσιεύσεων, καθώς και την επικοινωνία με τα συντονιστικά όργανα:α) Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όταν είναι κόσμια και αναφέρεται σε ιδέες και διατυπώσεις και όχι σε πρόσωπα. Μπορείτε να ασκείτε κριτική στις ιδέες όχι όμως και στους ανθρώπους. Εάν υποπέσει στην αντίληψη των Συντονιστών παρουσία μηνυμάτων που παραβαίνουν αυτόν τον κανόνα, αυτά θα μορφοποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, και το προσβλητικό κομμάτι θα αφαιρεθεί.

β) Επιθέσεις σε άλλους χρήστες, Συντονιστές ή Αdmin, θα αντιμετωπίσουν μηδενική ανεκτικότητα. Συγκεκριμένα, η δυσφήμιση, ο χλευασμός, η επιθετική ειρωνεία και κάθε είδους προσωπικές προσβολές θα διαγράφονται από τις δημοσιεύσεις χωρίς προειδοποίηση, και θα υπάρχει άμεσο ban στον χρήστη χωρίς καμία προειδοποιήση, κατα την κρίση των διαχειριστών.Τυχόν αντιρρήσεις σε επεμβάσεις των administrators/moderators του φόρουμ, θα πρέπει να υποβάλλονται με Προσωπικό Μήνυμα στον administrator/moderator και όχι δημόσια.

γ) Συζητήσεις που παραβαίνουν έναν ή συνδυασμό κανόνων που ορίζονται στο κείμενο αυτό, πρέπει να μη συνεχίζονται από τους χρήστες. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου, πιθανώς κάποια Θέματα Συζήτησης να κλειδώνονται από τους Συντονιστές, με παράθεση ανάλογου μηνύματος από αυτούς. Ενστάσεις, και υποδείξεις για ύπαρξη τέτοιων συζητήσεων δεν πρέπει να γίνονται σε νέα δημοσίευση, αλλά με αποστολή προσωπικού μηνύματος στους αρμόδιους Συντονιστές.

δ) Συνεχιζόμενες παραβάσεις των Όρων Χρήσης, θα συνεπάγονται προσωπικές επιπλήξεις των χρηστών που προβαίνουν σε αυτές, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτών μετά από 1 ανάλογο μηνύμα, απαγόρευση πρόσβασης [Ban] στον χρήστη για 48 ώρες , ή και περισσότερο ανάλογα με την περίσταση κατα την κρίση πάντα των Admin.

ε) Ενέργειες των συντονιστών που αφορούν δημοσιεύσεις (Μετακίνηση, κλείδωμα κλπ) θα γίνονται αυτόνομα και άμεσα από τον εκάστοτε Συντονιστή. Ενέργειες που αφορούν χρήστες θα γίνονται επίσης αυτόνομα απο τον συντονιστή όταν πρόκειται για επίπληξη και κατόπιν ενημέρωσης του/των Admin για [Ban] ή διαγραφή.

ζ) Απαγορεύονται οι συστάσεις από έναν χρήστη σε άλλον σχετικά με τη συμπεριφορά του δεύτερου. Αρμόδιοι για το θέμα είναι οι Συντονιστές, και οι χρήστες που παρατηρούν ενοχλητική συμπεριφορά από κάποιο άτομο, οφείλουν να το αναφέρουν στους Συντονιστές με προσωπικό μήνυμα, οι οποίοι θα επιληφθούν του ζητήματος κατά την κρίση τους.

η) Απαγορεύονται οι συστάσεις προς Συντονιστές σχετικά με την αργοπορία αντίδρασης των συντονιστικών οργάνων. Θεωρείται δεδομένη κάποια καθυστέρηση, εάν έχετε κάποια σχετική ένσταση το καλύτερο είναι να στείλετε προσωπικό μήνυμα στους αρμόδιους.

θ) Ενέργειες που απαιτούν συνεννόηση μεταξύ Συντονιστών ή/ και Administrator(s) πιθανώς να καθυστερήσουν, ακόμα και περισσότερο από 48 ώρες..

ι) Προσωπικά θέματα που δεν έλαβαν χώρα εντός του φόρουμ δεν μπορούν να επηρεάζουν τη λειτουργία του. Οι Συντονιστές δεν έχουν καμία δικαιοδοσία, παρά μόνο αν μεταφερθεί το θέμα εντός φόρουμ, η οποία επιλογή φυσικά απαγορεύεται από τους Όρους Χρήσης.

ια) Πληροφορίες ιδιωτικής φύσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα μέλη στο φόρουμ. Στην περίπτωση αναφοράς προσωπικών στοιχείων χρήστη από άλλον, το μήνυμα άμεσα θα διαγράφεται ή/ και μορφοποιείται κατάλληλα και οι Συντονιστές θα λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης του παραβάτη, κατόπιν συνεννοήσεως.

ιβ) Απαγορεύεται το spamming μέσω του φόρουμ, είτε στις δημόσιες συζητήσεις, είτε σε προσωπικά μηνύματα,
είτε στις υπογραφές των χρηστών
με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Επίσης απαγορεύεται το "spam edit" όπου χρήστες επεξεργάζονται τα μηνύματά τους με τέτοιο τρόπο και σκοπό ώστε αυτά να καταλήγουν άχρηστα ή/και προβληματικά για τη λειτουργία του forum.

Επιτρέπεται η συζήτηση πάνω σε προϊόντα και εταιρείες, όταν αυτή διέπεται από πνεύμα και σέβεται όρια που ορίζει η κοινή λογική και η κρίση των συντονιστικών οργάνων. Τα μηνύματα που περιέχουν spam καθώς και εκείνα που αποτελούν απροκάλυπτη και προκλητική διαφήμιση θα διαγράφονται ή θα μορφοποιούνται κατάλληλα, και θα γίνεται σύσταση στον χρήστη που τα δημοσίευσε.

ιγ) Οι υπογραφές, τα blogs, και τα Groups των μελών στο φόρουμ διέπονται από τους ίδιους κανόνες με τα μηνύματά τους.
ιδ) Σε κάθε περίπτωση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η προκλητική διαφήμιση και ο προσηλυτισμός νέων μελών προς άλλα sites/forums με όποιο τρόπο και αν αυτό γίνεται.Οι παραβάτες θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση απο το forum μας.


Σχετικά με τις κληρώσεις (Blogthea Lotteries)

α) Σε καμμία περίπτωση, κανένας χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στην κλήρωση.
β) Απαγορεύεται η συμμετοχή στη κλήρωση με πολλαπλούς λογαριασμούς χρήστη ή/και απο τον ίδιο υπολογιστή/σύνδεση ιντερνετ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, και δεν δοθεί έγκαιρα κάποια απάντηση απο την πλευρά του χρήστη, οι admins μπορεί να προχωρήσουν στο μόνιμο Ban ή/και την διαγραφή και των δύο λογαριασμών ή του ενός, κατα βούληση.
γ) Κάθε ένσταση σχετικά με τους συμμετέχοντες στην κλήρωση ή για τα BTM που χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να διατυπώνεται έγκαιρα, το αργότερο 48 ώρες μετα την δημοσίευση των έγκυρων συμμετοχών απο τους Admin. Σε διαφορετική περίπτωση, θα λαμβάνεται ή δεν θα λαμβάνεται υπόψιν κατα την κρίση των Admin
δ) Ο νικητής ή οι νικητές της κλήρωσης μπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους μόνο εφόσον είναι ενεργοί χρήστες του Blogthea, και ο λογαριασμός τους δεν είναι σε κατάσταση Permanent Ban.
ε) Δεν δίνεται καμία εγγύηση σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής της κλήρωσης απο τους διαχειριστές.

Σχετικά με τα Blogs

α) Στις δημοσιεύσεις των Blog ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανονισμοί με το forum του blogthea, τις υπογραφές των μελών, της εικόνες κτλπ.
Απαγορεύεται ρητά η δημοσίευση παράνομου περιεχομένου
β) Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση συνδέσμων προς File Sharing sites (Rapidshare,Megaupload Κτλπ)
γ) Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο του Blog του είναι ο εκάστοτε χρήστης
δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων απο τους Admin-Mods, αυτοί δύναται να διαγράψουν επίμαχες δημοσιεύσεις, ή ακόμα και να απαγορεύσουν τη χρήση της δυνατότητας των blog σε κάποιο χρήστη, με ή χωρίς προειδοποιήση, ανα πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτιολόγηση, κατα την κρίση τους.

Σχετικά με τα Social Groups


α) Στις δημοσιεύσεις των Group ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανονισμοί με το forum του blogthea, τις υπογραφές των μελών, της εικόνες κτλπ.
Απαγορεύεται ρητά η δημοσίευση παράνομου περιεχομένου
β) Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση συνδέσμων προς File Sharing sites (Rapidshare,Megaupload Κτλπ)
γ) Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο του Group του είναι ο εκάστοτε χρήστης που το δημιούργησε.
δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων απο τους Admin-Mods, αυτοί δύναται να διαγράψουν επίμαχες δημοσιεύσεις, ή ακόμα και να απαγορεύσουν τη χρήση της δυνατότητας των group σε κάποιο χρήστη, με ή χωρίς προειδοποιήση, ανα πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτιολόγηση, κατα την κρίση τους.

Σχετικά με τις Αγγελίες

1. Δεν επιτρέπεται η προσφορά ή ζήτηση εργασίας

2. Δεν επιτρέπεται η προσφορά ή ζήτηση υπηρεσιών

3. Δεν επιτρέπεται όπως και οπουδήποτε στο BlogΘέα Portal η διαφήμιση εμπορικών προιόντων ή υπηρεσιών ή μη προσωπικών Web Sites.

4. Το BlogΘέα, δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει ή να εγγυηθεί τις Αγγελίες που δημοσιεύονται απο τους χρήστες του, και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές και την εγκυρότητά τους.

5. Δεν επιτρέπονται οι ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ, προιόντων. Επίσης οι απαντήσεις στα θέματα που δημιουργούνται θα πρέπει να περιορίζονται σε διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στο αντικείμενο που αφορά η αγγελία. Αν επιθυμείτε τη συζήτηση πάνω σε κάποιο προιόν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο θέμα στις κατηγορίες του BlogΘέα.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, επικοινωνία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον δημιουργό της αγγελίας, με προσωπικό μήνυμα, ή email-τηλεφωνο αν αυτός θέλει να το δημοσιεύσει. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να γίνει δημόσια.

6. Κατα τη δημιουργία ενός νέου θέματος-Αγγελίας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε το κατάλληλο πρόθεμα(prefix) όποτε αυτό είναι δυνατό,
και η δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται στη σωστή κατηγορία αντικειμένου.

7. Εφόσον η αγγελία σας δεν ισχύει πια (για οποιονδήποτε λόγο), θα πρέπει να κάνετε edit το θέμα σας, και να το αναφέρετε, προς γνώση των υπολοίπων. Εναλλακτικά μπορείτε να ξητήσετε απο κάποιον διαχειριστή να σας την διαγράψει.

8. Οι Αγγελίες διαγράφονται αυτόματα 3 μήνες μετά την δημιουργία τους.

9. Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι γενικοί κανονισμοί του BlogΘέα Portal.

Με την είσοδο σας στη κατηγορία Αγγελίες και την ανάγνωση του περιεχομένου, συμφωνείτε αυτόματα στους παραπάνω όρους χρήσης. Αγγελίες ή μηνύματα που τους παραβαίνουν θα διαγράφονται, χωρίς προειδοποιήση απο τους διαχειριστές, και θα γίνεται σύσταση στον χρήστη που τις δημιούργησε.


Νομικά ζητήματα

Οι συμμετέχοντες στο forum του Blogthea.gr συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό ή υλικό οποιουδήποτε άλλου είδους που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Ιδίως, απαγορεύονται αυστηρά:

α) Η ανάρτηση, δημοσίευση παράνομου λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (serial number, key generator, crack κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου (εικόνες, μουσικά κομμάτια κοκ) υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον server του blogthea.com.Η αναφορά συνδέσμων για sites εκτός του blogthea δεν απαγορεύεται.

β) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή με άλλον τρόπο αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/ και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.


γ) Η πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.


δ) Η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.


ε) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς υλικό για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη e-mails και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.


στ) Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).Τέλος οι όροι χρήσης του φόρουμ μπορούν να αλλάξουν ανα πάσα στιγμή με ή χωρίς σχετική ανακοίνωση.