Μηνύματα   Θέματα   Μέλη   Online

Γεωμετρία αυτόκινήτου

 1. limitt
  limitt
  ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΟΧΟΥ (toe in)


  Η τιμή της σύγκλισης είναι η ποσότητα με την οποία οι μπρός ή οι πίσω τροχοί δείχνουν προς τα μέσα ή προς τα έξω στο μπροστινό μέρος του τροχού και σε σχέση μεταξύ τους.
  ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ (toe out)  Η απόκλιση στις στροφές είναι η διαφορά στις γωνίες μεταξύ κάθε μπροστινού τροχού και τις κεντρικής ευθείας του αυτοκινήτου όταν γυρίζουμε το τιμόνι.
  ΓΩΝΙΑ ΚΑΜΠΕΡ


  Αν ο τροχός έχει μια κλίση πρός τα έξω από την κατακόρυφο τότε λέμε όι έχουμε θετική καμπερ (B) και όταν έχει κλίση προς τα μέσα της κατακόρυφης λέμε ότι έχουμε αρνητική καμπερ (C).
  ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΕΙΡΟΣ  Η κλίση βασιλικού πείρου είναι πρακτικά η ευθεία που διέρχεται από τον άξονα διεύθυνσης των αρθρώσεων γι'αυτό υπάρχει ο όρος κλίση ¶ξονα Διευθυνσης. Η περιεχόμενη γωνία είναι η γωνία καμπερ συν τη γωνία του βασιλικού πείρου (Β).
  ΓΩΝΙΑ ΚΑΣΤΕΡ  Η γωνία καστερ είναι η κλίση του βασιλικού πείρου είτε προς τα μπρός είτε προς τα πίσω από την κατακόρυφη, όπως φαίνεται από την πλευρά του αυτοκινήτου.
  ΓΩΝΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Αυτή είναι η γωνία του εσωτερικού ή του εξωτερικού των τροχών στα αριστερά και δεξιά, σε σχέση με την ευθεία προς τα μπρός θέση των τροχών.
  ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΩΘΗΣΗΣ  Ο άξονας συμμετρίας είναι η κεντρική ευθεία από τον μπροστινό και πίσω άξονα.
  ΣΕΤ-ΜΠΑΚ ΤΡΟΧΟΥ  Αυτή είναι η απόσταση "Χ" με την οποία ένας μπροστινός η πίσω τροχός αποκλίνη από το αντίθετο τροχό στον ίδιο άξονα.

  skourasteam.gr


  ___________________________________________________________________________________________________


  Η γεωμετρία των τροχών του αυτοκινήτου

  Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι τροχοί των αυτοκινήτων δεν είναι ποτέ παράλληλοι μεταξύ τους, ούτε κάθετοι στο δρόμο, όσο και αν αυτό δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως.

  Η θέση τους έχει άμεση επίδραση στη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος είτε κινείται ευθεία είτε στρίβει ή φρενάρει.

  Οι σχετικές τιμές της γεωμετρίας των τροχών, που ο κάθε κατασκευαστής έχει ορίσει για το κάθε αυτοκίνητο, αποτελούν το μέσο όρο που συνδυάζει τον εύκολο χειρισμό του με την ασφάλεια σε όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες, και την άνεση των επιβαινόντων, συμβάλλοντας στη μακροζωία των ελαστικών και την οικονομία σε καύσιμα.
  Η προσοχή των σχεδιαστών στρέφεται στη γεωμετρία των μπροστινών τροχών, αφού ο πολλαπλός τους ρόλος στην ευθεία κίνηση, τη στροφή, το φρενάρισμα, αλλά και την έλξη (στην πλειοψηφία των σύγχρονων αυτοκινήτων) περιπλέκει το θέμα.  Με τον όρο σύγκλιση (Εικ.1) ορίζουμε το πόσο οι τροχοί συγκλίνουν κατά την κίνηση του αυτοκινήτου προς τα εμπρός. Αντίθετος όρος είναι η απόκλιση. Ανάλογα με το σχεδιασμό του οχήματος οι τροχοί συγκλίνουν ή αποκλίνουν. Κατά βάση, όταν το αυτοκίνητο επιταχύνει οι μπροστινοί τροχοί συγκλίνουν, ενώ κατά το φρενάρισμα αποκλίνουν. Υπερβολικές τιμές σύγκλισης προκαλούν την αστάθεια του αυτοκινήτου στην ευθεία κίνηση και την ευαισθησία του στο στρίψιμο (κλείνοντας περισσότερο την τροχιά του προς το εσωτερικό της στροφής) με απρόβλεπτες συνέπειες. Υπερβολική απόκλιση έχει ως αποτέλεσμα την τάση του αυτοκινήτου να διατηρεί την ευθεία του πορεία με αποτέλεσμα το «βαρύ» τιμόνι, την άρνησή του να στρίψει και την αστάθειά του στο φρενάρισμα.
  Η γωνία κάστερ (Εικ.2) βοηθά τον τροχό να διατηρεί τη θέση του ως προς την ευθεία κίνηση και το φρενάρισμα του οχήματος προσδίδοντας ευστάθεια, αλλά και την ομαλή επαναφορά του τροχού στην αρχική του θέση μετά τη στροφή. Η μειωμένη τιμή έχει τις αντίθετες επιπτώσεις, ιδιαίτερα στο φρενάρισμα, ενώ η υπερβολική τιμή κάνει το τιμόνι «βαρύ», με αποτέλεσμα την άρνηση του αυτοκινήτου να στρίψει.
  Η γωνία κάμπερ (Εικ.3) συντείνει στην ευστάθεια του αυτοκινήτου τόσο στην ευθεία όσο και στις στροφές. Επιπρόσθετα, στις στροφές η (αρνητική) γωνία κάμπερ διατηρεί την πλήρη επαφή του πέλματος των ελαστικών των εξωτερικών τροχών με το δρόμο.


  Στους πίσω τροχούς, η σύγκλιση μειώνει την τάση του πίσω μέρους να «φύγει» προς το εξωτερικό της στροφής (υπακούοντας στη φυγόκεντρο αντίδραση), ενώ η απόκλιση έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, κάνοντας το αυτοκίνητο ευαίσθητο στις μεταβολές της τροχιάς. Ανάλογα με τη συμπεριφορά του μπροστινού μέρους του αυτοκινήτου, οι σχεδιαστές δίνουν και την αντίστοιχη ή μηδενική τιμή. Σε μερικές περιπτώσεις έχουν φροντίσει, με την κατάλληλη ελαστική παραμόρφωση της ανάρτησης των πίσω τροχών, την αλλαγή της κατεύθυνσής τους προς το εσωτερικό της στροφής (παθητική τετραδιεύθυνση).

  Η γωνία κάμπερ στους πίσω τροχούς έχει τα ανάλογα αποτελέσματα με την αντίστοιχη των τροχών του μπροστινού μέρους, συνεισφέροντας στην ευστάθεια του αυτοκινήτου στην ευθεία και στις στροφές, ενώ η γωνία κάστερ δεν υπάρχει στους πίσω τροχούς.

  Ένα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε να στρίψει, αν οι εσωτερικοί τροχοί δεν διέγραφαν τροχιά μικρότερης ακτίνας από τους εξωτερικούς, και μάλιστα με τον μπροστινό εσωτερικό τροχό να αποκλίνει του εξωτερικού, άσχετα με την όποια αρχική σύγκλιση ή απόκλιση των δύο μπροστινών τροχών κατά την ευθεία. Για το λόγο αυτό, οι μπροστινοί τροχοί όταν στρίβουν, διαγράφουν μία μικρή τροχιά γύρω από το σημείο που εδράζουν, έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ των μπροστινών και πίσω τροχών (μεταξόνιο) εσωτερικά να είναι μικρότερη των εξωτερικών τροχών. Το τετράπλευρο που σχηματίζεται ονομάζεται τετράπλευρο του Ακερμαν (Εικ.4).  Η γεωμετρία του αυτοκινήτου αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα της ενεργητικής του ασφάλειας. Είναι σκόπιμο να ακολουθούμε χωρίς παρέκκλιση τις τιμές που ο κάθε κατασκευαστής ορίζει, ελέγχοντάς τις τακτικά (ευθυγράμμιση), δεδομένου ότι η κακή κατάσταση των δρόμων καταπονεί το αυτοκίνητο, μεταβάλλοντας συχνά εκτός ορίων τις τιμές αυτές, με συνέπεια την ανασφαλή συμπεριφορά του.

  Το σημαντικότερο είναι ότι η διαδικασία της ευθυγράμμισης πρέπει να είναι η τελευταία μιας σειράς ελέγχων που πρέπει απαραίτητα να προηγούνται. Προτού λοιπόν πάμε το αυτοκίνητό μας για ευθυγράμμιση, θα πρέπει να έχουμε ελέγξει τις ανοχές και την ελαστικότητα του συστήματος ανάρτησης τόσο στους τροχούς όσο και στα σημεία που εδράζουν στο αμάξωμα. Τυχόν φθορές και ανοχές εκεί θα έχουν ως αποτέλεσμα τις εκτός ελέγχου μεταβολές των γωνιών των τροχών, καθιστώντας την όποια σωστή ευθυγράμμιση άχρηστη.  Κατόπιν, σειρά έχει ο έλεγχος των ελαστικών για τυχόν φθορές, και η ζυγοστάθμισή τους (Εικ.5). Ελαστικά με ανομοιόμορφη κατανομή μάζας, με φθορές από απότομα φρεναρίσματα, με ταλαιπωρημένο σκελετό από χτυπήματα στο δρόμο, στραβές ζάντες ή τιμόνι που «τρέμει» και τραβά δεξιά, αριστερά στην ευθεία, μας οδηγούν επίσης στο συμπέρασμα ότι η όποια ευθυγράμμιση των τροχών δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ακόμη και αυτοκίνητο με καινούρια και ζυγοσταθμισμένα ελαστικά θα πρέπει να διανύσει πρώτα αρκετά χιλιόμετρα μέχρι τη στιγμή της συμπληρωματικής ζυγοστάθμισης και κατόπιν της τελικής ευθυγράμμισης, σε συνεργείο που το σχετικό μηχάνημα έχει υποστεί την κατάλληλη ρύθμιση (καλιμπράρισμα) ώστε να δείξει τις σωστές τιμές.


  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το αυτοκίνητό μας πρέπει να «πηγαίνει» ακριβώς εκεί που του υποδεικνύουμε εμείς με το χειρισμό μας. Το αντίθετο θα ήταν επικίνδυνο για μας και τους συνεπιβάτες μας.

  in.gr
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 1 από 1
Bookmarks