Σας ευχαριστώ όλους.Τελικά έκανα επαναφορά συστήματος και ησύχασα