Το θεματικό δίκτυο Youth Protection Round Table στο οποίο συμμετέχει και ο Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου διεξήγαγε έρευνα σε διεθνές επίπεδο με σκοπό να παρουσιάσει τις απόψεις επιστημόνων, ειδικών στην τεχνολογία και παιδαγωγών για ζητήματα που συνδέονται με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου από παιδιά και νέους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι γονείς και οι παιδαγωγοί επιφορτίζονται με τη μεγαλύτερη ευθύνη σε ότι αφορά την προστασία των παιδιών από ανεπιθύμητο ή επιβλαβές υλικό στο Διαδίκτυο. Συμπληρωματικά οφείλουν να δρουν η πολιτεία, οι εταιρίες και η αστυνομία. Το 63% των ερωτηθέντων αναφέρει την «ικανότητα της χρήσης των μέσων» (media literacy) και τον γονεϊκό έλεγχο ως τις καλύτερες μεθόδους προστασίας των νέων από τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη μη ορθή χρήση των νέων διαδραστικών τεχνολογιών.
Το ακατάλληλο σεξουαλικό περιεχόμενο αναγνωρίζεται από το 68% των συμμετεχόντων στην έρευνα ως το πιο επιβλαβές που μπορεί να συναντήσει ένας ανήλικος στο Διαδίκτυο. Ακολουθούν με 58% οι ανάρμοστες επαφές και με 56% το περιεχόμενο βίας. Με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να εξελίσσονται ως η πιο δημοφιλής δραστηριότητα στο Διαδίκτυο για τους νέους, το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το ενδεχόμενο να πέσει κάποιος θύμα απάτης που αποσκοπεί στην απόσπαση προσωπικών δεδομένων γίνεται όλο και πιο πιθανό.
Το 31% των ερωτηθέντων θεωρεί τις εφαρμογές του Web 2.0 (blogs, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.) πιο επικίνδυνες από άλλες εφαρμογές όπως π.χ. τις παραδοσιακές ιστοσελίδες.
Η επικοινωνία «ένας προς έναν» μέσω e-mail δε θεωρείται ιδιαιτέρως επικίνδυνη, αντίθετα η επικοινωνία με πολλούς αγνώστους σε chat room αναγνωρίζεται ως η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο.
To 51% των ερωτηθέντων (60% των εταιριών και 47% των κοινωφελών οργανισμών) συμφωνεί ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία των νέων από τους κινδύνους του Διαδικτύου έχουν οι ίδιοι ο χρήστες ενώ ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά η πολιτεία (47%), οι νομοθέτες (41%) και οι πάροχοι περιεχομένου στο Διαδίκτυο (47%).
Ο Dr. Herbert Kubicek, Επιστημονικός Διευθυντής του Γερμανικού Ιδρύματος Stiftung Digitale Chancen το οποίο ηγείται του έργου Youth Protection Round Table, επισημαίνει ότι «για πολλούς ενήλικες ο ψηφιακός κόσμος είναι ένα ανεξερεύνητο τοπίο. Ενώ τα παιδιά εξερευνούν την «ψηφιακή ζούγκλα», οι ενήλικοι χρειάζονται υποστήριξη και συμβουλές για να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους».