Στις 12 Φεβρουαρίου 2008, Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, οργανώθηκε για πρώτη φορά Φόρουμ Νέων για το Ασφαλές Διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 27 νέοι 12-19 ετών από τη Φινλανδία, την Τσεχία, την Κύπρο, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ισλανδία ταξίδεψαν στις Βρυξέλλες για το λόγο αυτό.
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες εργασίας, όπου συζήτησαν θέματα σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, τα κινητά τηλέφωνα και τη δημιουργία εκστρατειών επαγρύπνησης. Αργότερα, παρουσίασαν τα αποτελέσματα και τις προτάσεις τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ελληνικός Κόμβος ήδη λαμβάνει τα αποτελέσματα αυτά υπόψη του για τις μελλοντικές του δράσεις.
Σύνοψη των προτάσεων
Προς τις Κυβερνήσεις:
Ένα από τα καίρια αιτήματα που τέθηκαν από τους νέους ήταν η ανάγκη ανάμειξης των σχολείων στη διαδικασία επαγρύπνησης και την εκπαίδευση. Υπογράμμισαν πως θεωρούν προφανές ότι το σχολείο είναι ο κατΆ εξοχήν χώρος όπου μπορούν να μάθουν για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Πρότειναν μάλιστα την ενσωμάτωση της ασφάλειας στο Διαδίκτυο στο σχολικό πρόγραμμα. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε λάβει μέρος σε τέτοιου είδους εκπαίδευση-ενημέρωση στο σχολείο. Αναδείχτηκε επίσης η ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, ενώ προτάθηκε και η εφαρμογή ρυθμίσεων σχετικά με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.
Προς τη βιομηχανία:
Οι νέοι επισήμαναν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να έχουν την πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια και τα προσωπικά δεδομένα πιο εύκολα προσβάσιμη και πιο κατανοητή. Με την παρούσα κατάσταση οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου συνήθως δεν διαβάζονται, απλά αγνοούνται. Εξ ορισμού, τα προφίλ θα πρέπει να είναι ιδιωτικά ή τουλάχιστον να γίνονται εύκολα ιδιωτικά και όχι δημοσίως προσβάσιμα.
Προς όλους τους φορείς-κλειδιά:
Στο φόρουμ νέων ήταν σαφές ότι οι νέοι αποζητούν περισσότερη προβολή των θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, ειδικότερα για να αναδείξουν ότι τα προβλήματα δεν είναι σπάνια. Εκτός από το σχολείο, οι νέοι πρότειναν διάφορους τρόπους προσέγγισης, όπως: προβολή βίντεο σε σχολεία και κινηματογράφους (και η οποία προτιμάται σε σχέση με την τηλεόραση) καθώς και αποστολή συμβουλών ασφάλειας μέσω SMS.
Τα παιδιά τόνισαν την αναγκαιότητα ύπαρξης γραμμών βοήθειας και καταγγελίας προβλημάτων (όπως π.χ. παρενόχληση μέσω του κινητού τηλεφώνου). Πρότειναν ακόμα να ενισχυθούν οι μηχανισμοί γονικού ελέγχου και να εφαρμόζονται περιορισμοί ανάλογα με την ηλικία, έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να τα προστατεύουν μπλοκάροντας την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Έδωσαν μάλιστα και παραδείγματα: α) ο λογαριασμός του τηλεπικοινωνιακού παρόχου θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ιστορικό πλοήγησης, β) διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω κινητού για τους κάτω και άνω των 16 ετών, γ) αυτόματη απενεργοποίηση του δέκτη Bluetooth 5-10 λεπτά μετά τη χρήση.
Ο Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου λειτουργεί στο πλαίσιο της εκστρατείας επαγρύπνησης και ενημέρωσης για ασφαλέστερο Διαδίκτυο Safer Internet η οποία υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος πλαισίου Safer Internet Plus.
Στόχος της εκστρατείας Safer Internet είναι να αφυπνίσει όλους τους Έλληνες και να τους ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν αλλά και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυμονούν από τη μη ορθή χρήση των νέων διαδραστικών τεχνολογιών, όπως είναι το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο. Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση πλειάδας πολυμορφικών εκδηλώσεων και δράσεων που δρομολογούνται σε διετή βάση. Οι δράσεις εναρμονίζονται με τα αποτελέσματα των ερευνών του Ευρωβαρόμετρου όπως και Εθνικών ερευνών που αφορούν το διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία, τη γνώση ή άγνοια των κινδύνων και τη σωστή χρήση του, έτσι ώστε οι ενέργειες που υλοποιούνται να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα.