Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι χρήστες του Internet δε δίνουν αρκετά μεγάλη προσοχή στα «ψεύτικα» pop-ups, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της πλοήγησης.
Ο μέσος χρήστης του διαδικτύου δεν είναι αρκετά προσεκτικός, ώστε να μπορέσει να διαχωρίσει ένα αληθινό από ένα ψεύτικο pop-up κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Το παραπάνω είναι αποτέλεσμα νέας έρευνας του Πανεπιστημίου της B. Καρολίνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι χρήστες δεν παρακολουθούσαν αρχικά τα νέα παράθυρα που άνοιγαν, όσο εκείνοι ταξίδευαν στον μαγικό κόσμο του διαδικτύου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό δε μπορούσαν να ξεχωρίσουν, αν ένα pop-up περιέχει αληθινές ή ψεύτικες πληροφορίες (παγίδα).
Ο εν λόγω μηχανισμός χρησιμοποιείται κατά κόρον για την εξαπάτηση του μέσου χρήστη και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ακόμη και απώλειας προσωπικών δεδομένων.