Ενώ μου δούλευε μια χαρά ξαφνικά όταν copy paste ένα τίτλο για να το βάλω στο Titles and Credits section άρχιζαν να πηγάινουν τα Frames αργά και έγινε κάπως έτσι. Πήγα και έβαλα frames 30 fps έχω δοκιμάσει NTCS και PAL αλλά καμοιά τύχη.Please help me out guys