Προβλήματα προκαλεί το τελευταίο patch της Microsoft (6/4/2007)Πρόβλημα παρουσιάστηκε με το τελευταίο update των Windows XP που εξέδωσε η Microsoft πριν λίγες μέρες.
Το patch για την αντιμετώπιση του κενού ασφαλείας που σχετιζόταν με τα αρχεία animated cursor [.ani], παρουσίασε προβλήματα σε υπολογιστές που διέθεταν κάρτες ήχου και Ethernet της εταιρείας Realtek Semiconductors.
Συμπτώματα:
-Όταν ξεκινάτε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows XP με Service Pack 2, το Realtek HD Audio Control Panel ενδέχεται να μην ξεκινά.
Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
-Rthdcpl.exe - Μη έγκυρη μετατόπιση DLL συστήματος
-Το DLL συστήματος user32.dll μετατοπίστηκε στη μνήμη. Η εφαρμογή δεν θα εκτελεστεί σωστά. Η μετατόπιση συνέβη επειδή το DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx κατέλαβε μια περιοχή διευθύνσεων που ήταν δεσμευμένη για τα DLL συστήματος των Windows. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του DLL για να λάβετε ένα νέο DLL.
-(Rthdcpl.exe - Illegal System DLL Relocation
-The system DLL user32.dll was relocated in memory. The application will not run properly. The relocation occurred because the DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx occupied an address range reserved for Windows system DLLs. The vendor supplying the DLL should be contacted for a new DLL.)
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν είναι εγκατεστημένο το Realtek HD Audio Control Panel (Rthdcpl.exe) της Realtek Semiconductor Corporation.

Η Microsoft έχει ήδη ετοιμάσει ένα update και ένα άρθρο υποστήριξης, το οποίο θα μπορέσετε να κατεβάσετε από εδώ και με τη βοήθεια του οποίου διορθώνεται το πρόβλημα με τις κάρτες ήχου.
Μια ακόμα λύση είναι η επαναφορά συστήματος σε παλιότερη ημερομηνία αφαιρώντας έτσι το update. Τέλος εάν κάνετε χειροκίνητα update τα windows xp θα ''κατέβει'' το διορθωμένο patch και κάνοντας το εγκατάσταση το πρόβλημα έχει διορθωθεί.