κάνει μια χαρά επαφή, τώρα είναι 100% τέλειο...

χα-χα-χα, anyway...