Θα ήθελα σας προτείνω σε όλους και όχι μόνο στο χρήστη που ανάρτησε το παραπάνω θέμα, να χρησιμοποιήσετε ένα αρκετά εξειδικευμένο πρόγραμμα επίλυσης μαθηματικών πράξεων, παραστάσεων κ.α. πολύ εύκολο στη χρήση το Mathcad