Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά... δεν έχω παρατηρήσει για την ώρα κάποιο πρόβλημα...