Με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής ρομποτικής, τη στήριξη των ερασιτεχνών του χώρου, αλλά και την παρουσία νέων ιδεών και κατασκευών από τα πανεπιστημιακά, πολυτεχνικά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας μας, διοργανώνεται ο 1ος online Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής από το Grobot.gr, την ελληνική «πύλη» για το χόμπι της ρομποτικής, σε συνεργασία με το Buyarobot.gr. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης ελληνικής ρομποτικής κατασκευής για το έτος 2009.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του GRobot, με χορηγό το Welcome to the Frontpage. Δυνατότητα υποβολής κατασκευών έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, ομάδες ατόμων ή εκπαιδευτικοί οργανισμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί) με έδρα την Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στο GRobot και θα πρέπει να υποβάλουν με e-mail (competition@grobot.gr) την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις σχετικά με τις τεχνολογικές και κατασκευαστικές επιλογές του κατασκευαστή ή τις ομάδας (υλικά κατασκευής, επεξεργαστές, τρόπος τροφοδοσίας κλπ.). Μόνος περιορισμός είναι ότι η κατασκευή θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα (χωρίς κάποιο χειριστήριο) και να εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία, η οποία και θα περιγράφεται από τον κατασκευαστή ή την ομάδα στο αναλυτικό της κείμενο.
Η υποβολή των κατασκευών θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικές φωτογραφίες, κείμενο σε μορφή word με περιγραφή της λειτουργίας του ρομπότ, περιγραφή των σταδίων κατασκευής, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Απαιτείται, επίσης, βίντεο με την παρουσίαση των λειτουργιών της κατασκευής. Η αξιολόγηση των κατασκευών θα γίνει με βάση όχι μόνο το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά και τη δυσκολία κατασκευής και προγραμματισμού.
Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη της καλύτερης κατασκευής για το έτος 2009, ενώ οι τρεις πρώτες κατασκευές θα λάβουν μια σειρά δώρων από το buyarobot.gr. Το πρώτο δώρο θα είναι ένα σετ από αισθητήρες της Parallax, το δεύτερο ένα Boe Bot ρομπότ και το τρίτο δώρο ένα αναπτυξιακό Arduino USB Board.

TheNewsBus