Οι σύζυγοι δικαιούνται και νέα απαλλαγή φόρου για πρώτη κατοικία, ανεξάρτητα από το αν είχαν κάνει χρήση του δικαιώματος όταν ήταν άγαμοι

«E» 9/10


Οι σύζυγοι μπορούν να έχουν και νέα φοροαπαλλαγή για την αγορά πρώτης κατοικίας, ανεξάρτητα από το αν είχαν εξασφαλίσει στο παρελθόν παρόμοια φοροαπαλλαγή ατομικά, όταν ήταν άγαμοι.Σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανατρέποντας τη μέχρι σήμερα νομολογία ανάβει ουσιαστικά «πράσινο φως» σε χιλιάδες οικογένειες για να πετύχουν ουσιαστικά μια δεύτερη φοροαπαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) αξιολογώντας τις διαφορετικές ανάγκες που έχει μια οικογένεια, σε σύγκριση με έναν άγαμο.
Το ανώτατο δικαστήριο στηρίζει την κρίση του υπέρ της δεύτερης φοροαπαλλαγής (πέραν εκείνης που δόθηκε στον άγαμο) στις διατάξεις του Συντάγματος, που επιβάλλουν στο κράτος να προστατεύει την οικογένεια και τον γάμο.
Σκοπός του άρθρου 21 του Συντάγματος -δέχεται το ΣτΕ- σε συνδυασμό με τις σχετικές ρυθμίσεις της φορολογικής νομοθεσίας για την α κατοικία, είναι να διευκολυνθούν οι έγγαμοι να αποκτήσουν ιδιόκτητη οικογενειακή στέγη.
Ετσι, στην περίπτωση που η οικογένεια δεν διαθέτει ιδιόκτητο σπίτι που να καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες, οι έγγαμοι δικαιούνται απαλλαγής από τον ΦΜΑ για να αποκτήσουν οικογενειακή στέγη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φοροαπαλλαγή, την οποία είχε από τον ΦΜΑ ένας από τους συζύγους πριν από τον γάμο.
Στη δικαστική απόφαση υπογραμμίζεται ότι ο άγαμος δεν βρίσκεται υπό τις ίδιες συνθήκες με τον έγγαμο ή την οικογένεια και συνεπώς η φοροαπαλλαγή που είχε ως άγαμος, υπηρετούσε διαφορετικό σκοπό.
Μάλιστα το δικαστήριο ξεπερνά τις προϋποθέσεις που έθετε η νομοθεσία εδώ και μία δεκαετία, κατά την οποία θα μπορούσε να δοθεί φοροαπαλλαγή για μία ακόμα φορά, μόνο μετά την πάροδο μίας 2ετίας από την αρχική αγορά και εφόσον το παλιό σπίτι εκποιήθηκε (γιατί δεν κάλυπτε τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας) σε κάποιο τρίτο πρόσωπο και όχι σε συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι α βαθμού.
Το σκεπτικό
Σύμφωνα με το ΣτΕ, η φοροαπαλλαγή στην οικογένεια χορηγείται ανεξάρτητα από τη φοροαπαλλαγή στον ένα σύζυγο όταν ήταν άγαμος, αλλά και χωρίς να χρειάζεται να έχει εκποιηθεί το πρώτο ακίνητο μετά την πάροδο διετίας από την αρχική αγορά.
Οι σχετικές προϋποθέσεις δεν εφαρμόζονται για τη δεύτερη φοροαπαλλαγή, δηλαδή για το ακίνητο που αποκτάται ως οικογενειακή στέγη μετά τον γάμο, διότι για την οικογένεια η απαλλαγή αυτή είναι η πρώτη που χορηγείται.
Εφαρμόζοντας τη συνταγματική επιταγή για προστασία του γάμου και της οικογένειας, αλλά και την αρχή της φορολογικής ισότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης, που απαιτούν διαφορετική φορολογική μεταχείριση των διάφορων κατηγοριών φορολογουμένων, το ΣτΕ κάνει μια τομή και με την τολμηρή νομολογία του ανοίγει τον δρόμο για δεύτερη φοροαπαλλαγή και διαφορετική αντιμετώπιση αγάμων και εγγάμων.
ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
Στη συγκεκριμένη υπόθεση το ΣτΕ ανέτρεψε αντίθετη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και δικαιώνοντας φορολογούμενο του αναγνώρισε δικαίωμα δεύτερης φοροαπαλλαγής.
Το δικαστήριο ακύρωσε (3003/08) την άρνηση της Εφορίας να δώσει απαλλαγή από ΦΜΑ σε έγγαμο με ένα παιδί, για την αγορά διαμερίσματος 93 τ.μ. πριν από 10 χρόνια.
Ο φορολογούμενος υπέβαλε μετά την αγορά δήλωση ΦΜΑ και κατέβαλε τον αναλογούντα φόρο. Κατόπιν ζήτησε από την Εφορία την επιστροφή του ποσού υποστηρίζοντας ότι η οικογένειά του δεν διέθετε ιδιόκτητη κατοικία που να πληροί τις στεγαστικές της ανάγκες.
Η Εφορία δέχτηκε ότι πράγματι δεν καλύπτονταν οι στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του, αλλά απέρριψε το αίτημα απαλλαγής και επιστροφής του φόρου, επειδή η σύζυγός του είχε τύχει φοροαπαλλαγής πριν από τον γάμο, λόγω αγοράς α κατοικίας και το ακίνητο αυτό δεν είχε εκποιηθεί σε τρίτους.
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο και το Εφετείο συμφώνησαν με την άποψη της Εφορίας, αλλά το ΣτΕ ανέτρεψε τις αποφάσεις και τη νομολογία, ανοίγοντας για χιλιάδες πολίτες τον δρόμο για δεύτερη φοροαπαλλαγή στην απόκτηση α κατοικίας για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών.


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ


ethnos.gr