Στο 8,6% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στις χώρες- μέλη του ΟΟΣΑ τον Αύγουστο του 2009.

Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 0,1% σε σχέση με τον Ιούλιο και κατά 2,3% συγκριτικά με ένα χρόνο νωρίτερα.

Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 9,6%, 0,1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα επίπεδα του προηγούμενου μήνα και δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα επίπεδα του Αυγούστου του 2009.

Στις ΗΠΑ το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,1% και 3,6%, αντίστοιχα, και έφτασε στο 9.8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, στην Ιαπωνία η ανεργία διαμορφώθηκε στο 5,5%, 0,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον αμέσως προηγούμενο μήνα και 1,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον Αύγουστο του 2008.

Στις ισχυρές οικονομίες της ευρωζώνης το ποσοστό ανεργίας κινήθηκε στη Γαλλία στο 9,9%, στη Γερμανία στο 7,7% και στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 7,8%.

zougla.gr