Η Marfin Investment Group ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών «Olympic Air «, «Olympic Engineering» και «Olympic Handling εξελέγησαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρών νέα Διοικητικά Συμβούλια τα οποία εν συνεχεία συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:
«Olympic Air"
1. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος, 2. Νικόλαος Συμιγδαλάς, Αντιπρόεδρος, 3. Αντώνιος Συμιγδαλάς, Διευθύνων Σύμβουλος, 4. Αρετή Σουβατζόγλου, Μέλος, 5. Πέτρος Βέττας, Μέλος, 6. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μέλος, και 7. Φώτιος Καρατζένης, Μέλος.
«Olympic Engineering"
1. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος, 2. Αντώνιος Συμιγδαλάς, Αντιπρόεδρος, 3. Θάνος Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, 4. Αρετή Σουβατζόγλου, Μέλος, και 5. Γεώργιος Αυλωνίτης, Μέλος.
«Olympic Handling"
1. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος, 2. Αντώνιος Συμιγδαλάς, Αντιπρόεδρος, 3. Παναγιώτης Αλευράς, Διευθύνων Σύμβουλος, 4. Αρετή Σουβατζόγλου, Μέλος, και 5. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Μέλος.


kathimerini.gr