Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009, 12:16

Παρατείνεται έως και την 29η Οκτωβρίου 2009 η προθεσμία υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26/10/2009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Η υποβολή τους θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος TAXISnet και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Όπως, επίσης, διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η εν λόγω παράταση ισχύει και για την ηλεκτρονική υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών του Γ΄ τριμήνου του 2009.

zougla.gr