Το θέμα κλειδώνεται γιατι πλέον δεν έχει τίποτα να προσφέρει.