Πιάνει κάποιος δουλειά σε μία πολυεθνική σαν μαθητευόμενος.
Την πρώτη μέρα στην δουλειά σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει στο εσωτερικό την κουζίνα και φωνάζει:
- Φέρτε μου έναν καφέ γρήγορα!
Απαντά η φωνή από την άλλη άκρη της γραμμής.
- Ηλίθιε, πή...ρες λάθος νούμερο. Ξέρεις σε ποιον μιλάς;
- Όχι, λέει ο μαθητευόμενος.
- Είμαι ο διευθυντής της εταιρίας, ηλίθιε!
Φωνάζει και ο μαθητευόμενος:
- Και ξέρεις εσύ ποιος είμαι εγώ, ηλίθιε;
- Όχι, απαντά θυμωμένα ο διευθυντής.
- Ευτυχώς! απαντά ο μαθητευόμενος και κλείνει το τηλέφωνο!