άλλοι το λένε φαντασία
κι άλλοι για τέχνη όλο μιλούν
στο τέλος χάνουν την ουσία,
κλείνουν τ' αυτιά και δεν ακούν.

είναι οι δήθεν και οι άλλοι
που τίτλους τάχα αναζητούν
να όμως που σκύβουν το κεφάλι
όταν δεν έχουν τι να πουν.

έτσι περνούν μέρες και χρόνια
μοιάζοντας όλα ιδανικά
όμως επάλιωσε η κολόνια
πέρνουν και ζουν με δανικά.