Μπορώ να βρω κάπου οδηγίες για την εγκατάσταση του fixmstreet σε κάποιο server;

Αν γίνεται αναλυτικές και όχι για virtualmachine.
Thanks in advance