Ελληνογερμανική πρωτοβουλία για φορολόγηση των πλουσίων και την καταργηση των φορολογικών παραδείσων στην Ευρώπη, διαβάστε λεπτομέρειες και υπογράψτε εδώ

Call for a Wealth Levy