Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015. Οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν τα συγγράμματα μέχρι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014. Σε περίπτωση που η γραμματεία κάθε τμήματος ορίσει προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων συγγραμμάτων θα ισχύει η προγενέστερη.