Μηνύματα   Θέματα   Μέλη   Online

BB Code

Επεξήγηση

BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.

Λίστα κωδικών vB

 1. Έντονα / Πλάγια / Υπογράμμιση
 2. Χρώμα
 3. Μέγεθος
 4. Γραμματοσειρά
 5. Επισήμανση
 6. Αριστερά / Δεξιά / Κέντρο
 7. Εσοχή
 8. Email Linking
 9. Εξωτερικός σύνδεσμος URL
 10. Σύνδεσμος σε θέμα
 11. Εμφάνιση συνδέσμων
 12. Λίστες Bulleted / Προχωρημένες Λίστες
 13. Εικόνες
 14. Videos
 15. Κώδικας
 16. < HTML
 17. Παράθεση
 18. Stop BB Code Parsing
 19. Συνημμένο Αρχείο
 20. Strikethrough
 21. Blinking Text
 22. Flash Code
 23. Spoiler (No Title)
Incorrect BB Code Usage:
 • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • [email][email protected][email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Έντονα / Πλάγια / Υπογράμμιση

Τα [b], [i] και [u] tags σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε κείμενο που είναι έντονο, πλάγιο και υπογραμμισμένο.

  • [b]τιμή[/b]
  • [i]τιμή[/i]
  • [u]τιμή[/u]
  Χρήση
  • [b]το κείμενο αυτό είναι έντονο (bold)[/b]
  • [i]το κείμενο αυτό είναι σε πλάγια γραφή (italic)[/i]
  • [u]το κείμενο αυτό είναι υπογραμμισμένο[/u]
  Παράδειγμα χρήσης
  • το κείμενο αυτό είναι έντονο (bold)
  • το κείμενο αυτό είναι σε πλάγια γραφή (italic)
  • το κείμενο αυτό είναι υπογραμμισμένο
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Χρώμα

Η ετικέτα [color] σας επιτρέπει να αλλάξετε χρώμα στο κείμενό σας.

 • [color=Επιλογή]τιμή[/color]
  Χρήση
 • [color=blue]το κείμενο αυτό είναι μπλέ[/color]
  Παράδειγμα χρήσης
 • το κείμενο αυτό είναι μπλέ
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Μέγεθος

Η ετικέτα [size] σας επιτρέπει να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείτε στο μήνυμα σας.

 • [size=Επιλογή]τιμή[/size]
  Χρήση
 • [size=+2]το κείμενο αυτό είναι 2 φορές μεγαλύτερο απο το κανονικό[/size]
  Παράδειγμα χρήσης
 • το κείμενο αυτό είναι 2 φορές μεγαλύτερο απο το κανονικό
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Γραμματοσειρά

Η ετικέτα [font] σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γραμματοσειρά στο κείμενό σας.

 • [font=Επιλογή]τιμή[/font]
  Χρήση
 • [font=courier]το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί την γραμματοσειρά courier[/font]
  Παράδειγμα χρήσης
 • το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί την γραμματοσειρά courier
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Αριστερά / Δεξιά / Κέντρο

Οι ετικέτες [left], [rght] and [center] σας επιτρέπουν να κάνετε στοίχιση ή ευθυγράμμιση του κειμένος σας αριστερά, δεξιά και στο κέντρο αντίστοιχα.

  • [left]τιμή[/left]
  • [center]τιμή[/center]
  • [right]τιμή[/right]
  Χρήση
  • [left]this text is left-aligned[/left]
  • [center]το κείμενο αυτό είναι στοιχισμένο στο κέντρο[/center]
  • [right]this text is right-aligned[/right]
  Παράδειγμα χρήσης
 • this text is left-aligned
  το κείμενο αυτό είναι στοιχισμένο στο κέντρο
  this text is right-aligned
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Εσοχή

Η ετικέτα [indent] σας επιτρέπει να τοποθετείτε την έναρξη του κειμένου σας λίγο πιο μέσα από εκεί που εμφανίζεται συνήθως στο παράθυρο του μηνύματος που καταχωρείτε αλλά και στην εμφάνισή του στο τελικό μήνυμα.

 • [indent]τιμή[/indent]
  Χρήση
 • [indent]το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί εσοχή (indented)[/indent]
  Παράδειγμα χρήσης
 • το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί εσοχή (indented)
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Email Linking

The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.

Εξωτερικός σύνδεσμος URL

Η ετικέτα [url] μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο URL σε άλλους δικτυακούς τόπους και αρχεία. Μπορούμε να προσθέσουμε και περιγραφή στον σύνδεσμο μας.

  • [url]τιμή[/url]
  • [url=Επιλογή]τιμή[/url]
  Χρήση
  • [url]http://blogthea.gr[/url]
  • [url=http://blogthea.gr]BlogΘέα[/url]
  Παράδειγμα χρήσης
 • Παράδειγμα αποτελέσματος

Σύνδεσμος σε θέμα

Η ετικέτα [thread] σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε ένα θέμα στο forum δίνοντας απλά τον αριθμό του θέματοςtag. Μπορεί να περιληφθεί και μια περιγραφή στον σύνδεσμο.

  • [thread]αριθμός θέματος[/thread]
  • [thread=αριθμός θέματος]τιμή[/thread]
  Χρήση
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Πατήστε εδώ![/thread]
  (Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
  Παράδειγμα χρήσης
 • Παράδειγμα αποτελέσματος

Εμφάνιση συνδέσμων

H ετικέτα [post] σας επιτρέπει να δημηουργήσετε ένα σύνδεσμο με ένα μήνυμα στο foroum δίνοντας την ταυτότητα του μηνύματος. Μπορείτε να προσθέσετε και μια μικρή περιγραφή στο σύνδεσμο σας.

  • [post]ταυτότητα μηνύματος[/post]
  • [post=ταυτότητα μηνύματος]τιμή[/post]
  Χρήση
  • [post]269302[/post]
  • [post=269302]Πατήστε εδώ![/post]
  (Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
  Παράδειγμα χρήσης
 • Παράδειγμα αποτελέσματος

Λίστες Bulleted

Η ετικέτα [list] σας επιτρέπει να δημιουργείτε απλές ή λίστες με τελείες μπροστά από κάθε σειρά κειμένου χωρίς να έχετε ορίσει επιλογή. Μέσα στο κείμενο κάθε ετικέτα καταδεικνύεται με την ετικέτα [*].

 • [list]τιμή[/list]
  Χρήση
 • [list]
  [*]Τύπος Λίστας 1
  [*]Τύπος Λίστας 2
  [/list]
  Παράδειγμα χρήσης
  • Τύπος Λίστας 1
  • Τύπος Λίστας 2
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Προχωρημένες Λίστες

Η ετικέτα [list] σας επιτρέπει να δημιουργήσετε λίστε με αρίθμηση. Με την κατάλληλη εντολή μπορούμε να διαλέξουμε τι εμφανίζεται στην αρχή της γραμμής της λίστας. Με την εντολή 1 έχουμε αριθμητικό πρόθεμα ή την εντολή A για να έχουμε αλφαβητικό πρόθεμα με κεφαλαία γράμματα ή a για να έχουμε αλφαβητικό πρόθεμαfor με πεζά γράμματα ή I για έχουμε Ρωμαϊκό αριθμητικό πρόθεμα με κεφαλαία γράμματα ή i για έχουμε Ρωμαϊκό αριθμητικό πρόθεμα με πεζά γράμματα.

 • [list=Επιλογή]τιμή[/list]
  Χρήση
 • [list=1]
  [*]Τύπος Λίστας 1
  [*]Τύπος Λίστας 2
  [/list]

  [list=A]
  [*]Τύπος Λίστας 1
  [*]Τύπος Λίστας 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]Τύπος Λίστας 1
  [*]Τύπος Λίστας 2
  [/list]
  Παράδειγμα χρήσης
  1. Τύπος Λίστας 1
  2. Τύπος Λίστας 2
  1. Τύπος Λίστας 1
  2. Τύπος Λίστας 2
  1. Τύπος Λίστας 1
  2. Τύπος Λίστας 2
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Εικόνες

Η ετικέτα [img] σας επιτρέπει να προσθέτετε εικόνα μέσα στα μηνύματά σας. Αν θέλετε, μπορείτε να τη συνδυάσετε με την επιλογή [url] για να προσθέσετε links στις εικόνες που προσθέσατε.

 • [img]τιμή[/img]
  Χρήση
  • [img]http://blogthea.gr/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Χωρίς σύνδεσμο)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://blogthea.gr/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Σύνδεσμος)
  Παράδειγμα χρήσης
  • (Χωρίς σύνδεσμο)
  • (Σύνδεσμος)
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]τιμή[/video]
  Χρήση
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Παράδειγμα χρήσης
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Κώδικας

Η ετικέτα [code] αλλάζει το κείμενο σας σε σταθερού πλάτους χαρακτήρες (monospace) και διατηρεί όλα τα κενά.

 • [code]τιμή[/code]
  Χρήση
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Παράδειγμα χρήσης
 • Κώδικας:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Παράδειγμα αποτελέσματος

< HTML

Η ετικέτα [html] σας παρέχει τη δυνατότητα να επισημάνετε τη σύνταξη του κώδικα σε μορφή HTML.

 • [html]τιμή[/html]
  Χρήση
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  Παράδειγμα χρήσης
 • < HTML:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Παράθεση

Η ετικέτα [quote] σας επιτρέπει να προσθέσετε το κείμενο κάποιου άλλου χρήστη σε παράθεση.

  • [quote]Παράθεση[/quote]
  • [quote=Όνομα χρήστη]τιμή[/quote]
  Χρήση
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;495023]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Παράδειγμα χρήσης
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Παράθεση Αρχικό μήνυμα απο John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Παράθεση Αρχικό μήνυμα απο John Doe Εμφάνιση μηνυμάτων
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Επισήμανση

Η ετικέτα [highlight] σας επιτρέπει να δίνετε έμφαση στο κείμενό σας.

 • Χρήση
  [highlight]τιμή[/highlight]
 • Παράδειγμα χρήσης
  [highlight]το κείμενο αυτό έχει επισημανθεί[/highlight]
 • Παράδειγμα αποτελέσματος
  το κείμενο αυτό έχει επισημανθεί

Stop BB Code Parsing

The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.

 • [noparse][b]τιμή[/b][/noparse]
  Χρήση
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Παράδειγμα χρήσης
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Συνημμένο Αρχείο

The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.

 • [attach]attachmentid[/attach]
  Χρήση
 • [attach]12345[/attach]
  Παράδειγμα χρήσης
 • Παράδειγμα αποτελέσματος

Strikethrough

Wrap these tags to used strikethrough text.

 • [-]τιμή[/-]
  Χρήση
 • [-]censored![/-] -->> censored!
  Παράδειγμα χρήσης
 • censored! -->> censored!
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Blinking Text

Blinking Text

 • [Blink]τιμή[/Blink]
  Χρήση
 • [blink]Example[/blink]
  Παράδειγμα χρήσης
 • Example
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Flash Code

Insert a controlled Flash animation. You can easily add all the parameters you wish (quality, background, width, height, etc...) between the tags.

 • [flash=Επιλογή]τιμή[/flash]
  Χρήση
 • Παράδειγμα [flash=http://site/path/file.swf]quality=high width=500 height=128 parameter=parameter_value[/flash]
  Παράδειγμα χρήσης
 • Παράδειγμα
  Παράδειγμα αποτελέσματος

Spoiler (No Title)

 • [spoil]τιμή[/spoil]
  Χρήση
 • [spoil]Some text[/spoil]
  Παράδειγμα χρήσης
 • Παράδειγμα αποτελέσματος